SÄÄNNÖT

Turnauksessa noudatetaan Suomen Salibandyliiton (SSBL) kilpailusääntöjä, sekä ikäluokan pelimuotojen sääntöjä seuraavin tarkennuksin/poikkeuksin:

 1. Kaikilla joukkueilla vähintään 4 ottelua.
 2. Peliaika on 2 x 15 min ja finaaleissa 2 x 20 min.
  • Poikkeus 1: P8 junioreiden kaikissa otteluissa peliaika on 1x12min (3v3 pelimuoto)
  • Poikkeus 2: P9-P11 junioreiden kaikissa otteluissa peliaika on 2x15min (4v4 pelimuoto)
 3. Peliaika pysäytetään maaleista, jäähyistä ja rangaistuslaukauksen aikana. Ottelun viimeinen (1) minuutti on tehokasta peliaikaa.
  • Poikkeus: P8 sarjassa peliaika pysäytetään ainoastaan rangaistuslaukauksen yhteydessä sekä erotuomarin näytöstä.
 4. Jäähyn mittaaminen aloitetaan sen jälkeen kun peli alkaa jäähyn jälkeen uudelleen.
 5. Ottelut eivät pääty 12 maalin eroon, vaan ne pelataan loppuun asti.
 6. Joukkueen pelaajamäärää per ottelu ei ole rajoitettu.
 7. Otteluissa, joissa voittaja on saatava selville (Playoff) suoritetaan suoraan (ilman jatkoaikaa) rangaistuslaukauskilpailu kolmella vetäjällä SSBL sääntöjen mukaisesti.
  • Poikkeukset: Finaalit, joissa pelataan ensin 5 minuutin jatkoaika (äkkikuolema) ja tarvittaessa rangaistuslaukaukset kolmella vetäjällä SSBL sääntöjen mukaisesti (pronssiottelussa EI pelata jatkoaikaa).
 8. Kummastakin joukkueesta 3 kenttäpelaajaa suorittaa kukin yhden rangaistuslaukauksen. Mikäli tämän jälkeen tilanne on edelleen tasan, samat 3 pelaajaa suorittaa yhden rangaistuslaukauksen kerrallaan, kunnes ratkaiseva tulos on saavutettu.
 9. Pelaaja saa edustaa vain yhtä (1) joukkuetta samassa sarjassa / ikäluokassa.
 10. Pelaajalla ei tarvitse olla turnauksessa edustusoikeutta siinä seurassa, jossa hän pelaa.
 11. Joukkueessa saa olla Y-pelaajana kaksi (2) kenttäpelaajaa ja yksi (1) maalivahti (enintään vuoden vanhempi pelaaja kuin sarjan ikäluokka) jokaista ottelua kohden. Nämä Y-pelaajat eivät saa edustaa mitään muuta joukkuetta turnauksessa (ei edes toisissa sarjoissa) eli Y-pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa.
 12. Joukkue on velvollinen päivittämään sähköinen pelaajaluettelo. Tässä pelaajaluettelossa tulee olla kaikki joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt nimettynä, eikä sitä saa muuttaa turnauksen aikana ilman järjestäjätahon suostumusta.
 13. Järjestävällä taholla on oikeus puuttua epäasiallisesti käyttäytyviin joukkueisiin ja tarvittaessa sulkea sarjasta. Järjestävällä taholla voi myös velvoittaa joukkuetta vaatimaan kannattajiltaan asiallista käytöstä.
SARJAJÄRJESTELMÄ
 1. Ilmoittautuneet joukkueet jaetaan alkulohkoihin. Alkulohkojen jälkeen turnaus jatkuu mahdollisilla jatko- ja sijoituspeleillä. Kaikille joukkueille tulee turnauksessa vähintään neljä ottelua. Sarjojen yksityiskohtainen sarjajärjestelmä määräytyy sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrän mukaan.
JÄRJESTYS SARJASSA
 • Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella.
 • Voitosta 2 pistettä, tasapelistä 1 piste.
 • Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä, ratkeaa paremmuus seuraavasti:
  1. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
  2. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa)
  3. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
  4. koko lohkon maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
  5. koko lohkossa tehdyt maalit
  6. arpa
 • Mikäli jatkolohkossa joukkueet päätyvät tasapisteisiin, eivät aiemmat lohkovaiheet vaikuta jatkolohkon järjestykseen tasapisteissä.
 • Lohkojen keskinäisessä vertailussa joukkueiden paremmuus määräytyy seuraavasti:
  1. pisteet/ottelu
  2. maaliero/ottelu
  3. tehdyt maalit/ottelu
  4. arpa
JOUKKUEENJOHTAJAT
 • Henkilö, joka on nimetty joukkueenjohtajaksi, vastaa joukkueestaan niin pelien aikana kuin muuallakin, sekä yhteydenpidosta järjestäjätahoon turnauksen aikana. Joukkueenjohtajan on oltava täysi-ikäinen (yli 18-vuotias).
VASTALAUSEET
 • Vastalause on ottelun osapuolen tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjen vastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen.
 • Erotuomarinottelussa tekemät päätökset ovat lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun.
 • Turnausjärjestäjä voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun.
 • Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan turnausjärjestäjälle. Vastalauseottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava välittömästi ottelunpäätyttyä (viimeistään 15 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä).
 • Vastalauseen tekijän on suoritettava turnausjärjestäjälle vastalausemaksu vastalauseen jättämisen yhteydessä. Vastalausemaksun suuruus on 100 €, joka palautetaan, mikäli se hyväksytään. Vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä.
 • Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu. Myöhässä saapunutta vastalausetta ei käsitellä.
 • Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu. Turnausjärjestäjä voi vastalauseen johdosta määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen. Turnausjärjestäjä voi myös määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin lopputulos on 5-0 tai muu järjestäjän määräämä lopputulos, josta vastalauseentehneen joukkueen vastustajajoukkue ei hyödy.
 • Mikäli voittaneen joukkueenvastalause hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan, jollei järjestäjä päätä muusta lopputuloksesta, joka on edullisempi vastalauseen tehneelle joukkueelle.
 • Turnausjärjestäjä voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneenjoukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan.
 • Mikäli vastalause siitä, että joukkue on peluuttanut pelaajaa, jolla ei otteluhetkellä ole ollut edustus- tai pelioikeutta taikka että sen otteluun on osallistunut kilpailukiellon alainen toimihenkilö, hyväksytään, on joukkue määrättävä hävinneeksi.
LUOVUTUKSET
 • Luovutusvoitto on pääsääntöisesti 5–0. Se voi olla myös jokin muu sarjajärjestäjän määräämä tulos, jolloin taktikointi loppupeleissä ei ole mahdollista. Ottelun luovuttanut joukkue katsotaan luopuneeksi turnauksesta. Turnauksen jury voi harkintansa mukaan tehdä poikkeavan päätöksen perustellusta syystä.
 • Luovutusvoitto kirjataan, jos
  1. jos joukkue ei ilmesty pelipaikalle
  2. jos joukkue myöhästyy vähintään 5 min
  3. jos joukkueella on alle 1+5 pelaajaa ottelua aloittaessa
 • Mikäli ottelu kuitenkin pelataan, niin että kohdista 2 tai 3 jompikumpi tai molemmat toteutuvat, katsotaan vastustajan hyväksyneen vallitseva tilanne ja ottelun lopputulos jää voimaan.
VAKUUTUKSET
 • Joukkueiden kaikki pelaajat ja toimihenkilöt, joilla ei ole pelaajalisenssiä tai muuta voimassa olevaa vakuutusta huolehtivat itse vakuutuksistaan tapaturman tai muiden vahinkojen varalta. Tapaturman tai vahingon yms. sattuessa, turnaukseen pelaajina tai toimihenkilöinä osallistuvat ovat itse täysimääräisesti korvausvastuussa vahingosta.


Esport Oilers ry ei vastaa pelaajien tai toimihenkilöiden aiheuttamista vahingoista, tapaturmista tai niistä aiheutuvista kuluista.

Esport Oilers ry

2547488-6

c/o Esport Arena

Koivu-Mankkaan tie 5, 02200 Espoo